top of page

INTELIGENCJA EMOCJONALNA A WYKONANIE ZADANIA OPARTEGO O UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA

Zaktualizowano: 13 paź 2018

Ksawery Sowiński & Bartosz Zawidzki , Uniwersytet Gdański
Goleman (1999) uważa, że inteligencja emocjonalna to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi. Jest to panowanie nad naszymi emocjami i ich wykorzystywanie do osiągnięcia sukcesu.

TEORIA – Goleman (1999) „Jeśli zespół współpracuje dość dobrze, to wynik grupy jest lepszy niż przeciętna wyborów jej poszczególnych członków. Kiedy jednak w zespole dochodzi do rzeczywistego współdziałania to jego wynik o wiele przewyższa najlepszy wybór indywidualny.”


PRAKTYKA - John Wooden guru koszykówki akademickiej (9tytułów NCAA w tym 7 z rzędu):

„A player who makes a team great is more valuable than a great player. Losing yourself for the group, for the good of the group, that’s teamwork.”


CEL BADANIA I HIPOTEZA


Cel: zweryfikowanie czy inteligencja emocjonalna wpływa na poziom wykonania zadania uwzględniającego mechanizmy wewnątrz grupowe - specyficzne dla zachowania zawodników w przebiegu gry w sportach zespołowych.

Dlaczego warto znać poziom inteligencji emocjonalnej zawodnika?

Inteligencja emocjonalna = (?) umiejętność współdziałania = (?) efektywność

Hipoteza:

Zawodnicy o wysokiej inteligencji emocjonalnej wykazują się wyższym poziomem wykonania zadań opartych na współpracy.


GRUPA BADANA


•95 zawodników piłki nożnej w wieku 14-16lat

•trenujący w klubach rozmieszczonych na terenie Gdańska

•wyselekcjonowani jako posiadający najwyższe umiejętności piłkarskie w swoich rocznikach

•Nastawienie na cel (charakterystyka grupy)


PROCEDURA - metoda, narzędzia

1.Badanie Inteligencji Emocjonalnej testem INTE - Jaworowska, Matczak 2008 (N=95).

2.Wyabstrahowanie grup o wysokiej i niskiej Inteligencji Emocjonalnej. Odpowiednio o jedno odchylenie standardowe (s=10,36) poniżej (121) i powyżej (141) średniej (M=131).

a)Wysoka n=14

b)Niska n=12

3.Przeprowadzenie z obiema grupami ćwiczeń polegających na współdziałaniu: „Puszka”, „Balon”, „Listewka”.


WSPÓŁDZIAŁANIE - W SALI EKSPERYMENTALNEJ


Dobór zadań oparty był o przekonanie, iż pełne wykonanie:

1. Zależne jest wyłącznie od zaistnienia współdziałania pomiędzy członkami grupy

2. Ma miejsce w konkretnym warunku eksperymentalnym,

3.Nie jest zależne od indywidualnych umiejętności specjalnych, motorycznych czy somatycznych charakterystycznych dla dyscypliny (Paluszek 2010).


ZADANIA:

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH:

"PUSZKA""BALON"

"LISTEWKA"

WNIOSKI z badania

❑Zawodnicy o wysokiej inteligencji emocjonalnej wykonują zadania oparte na współpracy znaczenie sprawniej niż Ci z niską IE.

❑Badanie pilotażowe + perspektywy na przyszłość: sukcesywne powiększanie liczby przebadanych grup, standaryzacja, szukanie ćw. Związanych z dyscypliną

❑Zastosowanie aspektu inteligencji emocjonalnej w:

➢Szkoleniu i rozwoju piłkarzy

➢Selekcji

➢Modyfikacji zadań treningowych


WNIOSKI ogólne

1.Młodzi zawodnicy są nieświadomi w jaki sposób kompetencje psychiczne mogą pomóc im w rozwoju sportowym.

2.Mimo zaciekawienia ćwiczeniami mentalnymi, młodzi zawodnicy nie są przyzwyczajeni do metod pracy mentalnej.

3.Rozwój kompetencji mentalnych jest podkreślany przez działaczy, trenerów, zawodników, natomiast brakuje obycia z narzędziami pozwalającymi na rozwój tych umiejętności.

BIBLIOGRAFIA:


Cramer, D., Jackschath, B. (1998). Psychologia piłki nożnej. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Marshal Polska.

Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna. tłum. Andrzej Jankowski. Poznań: Media Rodzina.

Martens, R., (2009). Jak być skutecznym trenerem. Warszawa. Biblioteka Trenera.

Nęcki, Z. (2009). Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Orlick, T. (2008). In pursuit of exellence. Human Kinetics.

Rutkowska, K., Gierczuk, D. (2012). Inteligencja emocjonalna a poczucie skuteczności kadry trenerskiej i instruktorskiej w zapasach: Inteligencja emocjonalna w zapasach. Polish Journal of Sport & Tourism; Mar2012, Vol. 19 Issue 1, p52-57.


134 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page