top of page

SYSTEM SZKOLENIA MENTALNEGO

Jest to jedyna tego rodzaju oferta skierowana do klubów oraz  instytucji zajmujących się szkoleniem młodzieży w Polsce. To pewne.

Pomimo istnienia wielu programów edukacyjnych oraz indywidualnych działań psychologów sportu, jak do tej pory, nikt nie podjął się stworzenia systemu rozwoju wszystkich kompetencji mentalnych potrzebnych zawodowym sportowcom. Nikt nie analizował okresów rozwojowych z punktu widzenia zdolność koncentracji, umiejętność motywowania siebie i innych.

Czy cechy przywódcze biorą się znikąd?

Czy ktoś uczył Cię umiejętności utrzymywania optymalnego poziomu motywacji i relaksacji podczas zawodów?  

 

W procesie treningu dzieci nabywają te umiejętności w sposób chaotyczny, za pośrednictwem kolejnych meczów, zwycięstw, porażek. Dzieje się to w sposób całkowicie nieświadomy, przypadkowy.

Czy Ty jako: trener, rodzic czy dyrektor klubu, chcesz pozostawić wychowanie cech charakteru przypadkowi?


Wiemy, że nie. Dlatego odpowiadamy na Twoją chęć profesjonalnego podejścia do edukowania i szkolenia młodzieży. 

CZWARTY FILAR

 

                Trening mentalny podlega tym samym zasadom co pozostałe elementy procesu szkolenia o ile nie chcemy by była to interwencja kryzysowa albo psychoterapia grupowa.

 

Wina w kwestii słabej, bądź nieścisłej współpracy pierwszego trenera z psychologiem nie leży wyłącznie po stronie tego pierwszego. Środowisko psychologów zdaje się narzekać na brak zrozumienia, zaufania i pełnej współpracy ze strony sztabu. Często jednak są to osoby, które nie znają specyfiki szkolenia piłkarskiego, a zdarza się, że i sportowego w ogóle.  Wtedy mamy do czynienia z "trenerem biznesu" przy zespole lub "drużynowym terapeutą" ale nie trenerem psychologiem. Określenie trener psycholog nie jest przypadkowe.

 

Jeżeli opieramy szkolenie o cztery filary technikę, taktykę, motoryczność i psychikę to dlaczego ten ostatni filar miałby podlegać innym zasadom niż pozostałe?

imsis591-019.jpg
ow open.png

Trening mentalny może być wpisany w mikrocykl, mezocykl, stając się nieodłącznym elementem wieloletniego planu szkolenia, być spójny z wymogami uprawianej dyscypliny i monitorowanym przez trenera specjalistę - psychologa znającego się na umyśle sportowca. 

 

Czy jest to możliwe? Tak, jednak muszą być spełnione pewne zasady.

ZASADA 1: PERIODYZACJA

Mankamentem często dotykającym współpracę pomiędzy psychologiem sportowym, trenerem przygotowania motorycznego, a trenerem czy zawodnikiem piłki nożnej jest często brak zrozumienia potrzeb dyscypliny i niedostosowanie do niej posiadanych narzędzi, czy metod..

 

Trener motoryczny, który próbuje nauczyć piłkarza biegu lekkoatletycznego, być może faktycznie zwiększy szybkość jego lokomocji ale w zupełności nie przełoży się to na warunki meczowe.   To samo niejednokrotnie dotyczy psychologów, którzy nie znając wymagań dyscypliny często podejmują działania na oślep, bądź podchodząc do tematu bardzo ogólnikowo. 


    Program PSYCHOSPORICA, jest dedykowany do pracy w drużynach gier zespołowych, specjalizujący się w piłce nożnej. Sami będąc trenerami piłkarskimi , szkoląc się zarówno w Polsce (UEFA / PZPN) jak i za granicą (FA) posiadamy wyspecjalizowaną wiedzę na temat potrzeb naszej dyscypliny, a także mając doświadczenie zawodowe wiemy z jakimi problemami trenerzy i kluby borykają się na co dzień. Nie tylko przygotowujemy nasze ćwiczenia, warsztaty oraz   wykłady odnosząc się do sytuacji boiskowych, treningowych, prowadząc je za pomocą sprzętu i nomenklatury wykorzystywanej  w piłce nożnej ale dążymy do pełnej specjalizacji psychologicznej. Wiemy dobrze co jest grane.

Copy of Soccer Monthly Schedule Template

ZASADA 2: METODYCZNOŚĆ

Do stworzenia kompleksowego systemu szkolenia mentalnego skłonił nas brak podobnej oferty na rynku polskim oraz stosunkowo ograniczony dostęp do tego typu rozwiązań na rynku zagranicznym.

 

Pomimo rosnącej popularności treningu mentalnego jako uzupełnienia treningu sportowego, a także coraz większej aktywności psychologów sportowych oraz trenerów mentalnych nie podjęto próby stworzenia i wdrożenia programu kształcenia mentalnego od najmłodszych lat.

 

Jest to proces niezwykle trudny, gdyż wymaga on wytworzenia nawyków nie tylko z zakresie umiejętności techniczych, ale sposobu myślenia, postrzegania i analizowania. Tak daleko idące zmiany w psychice sportowców, są niekiedy nieosiągalne i niemożliwe już w wieku seniorskim. Wtedy, nawet przy instensywnej pracy z psychologiem, może być już zwyczajnie za późno.

 

Wczesne wdrożenie treningu mentalnego pozwoli nie tylko na prawidłowe stymulowanie i kontrolę nad rozwojem mentalnym małych sportowców, ale także wytworzy u nich nawyki pracy nie tylko nad swym ciałem, ale i umysłem, który tym ciałem steruje.

Bez tytułu.png

ZASADA 3: SPECJALIZACJA

W ostatnich latach zaszły jednak ogromne zmiany, które sprawiły, że trening oraz trener motoryczny stały się integralną częścią procesu szkolenia, bez którego wielu koordynatorów akademii nie wyobraża sobie obecnie swojej obsady trenerskiej.

                Zmianami tymi były: specjalizacja, metodyczność i periodyzacja. Trenerami motorycznymi są obecnie trenerzy piłki nożnej, byli zawodnicy specjalizujący się w obrębie przygotowania fizycznego, a ich program jest dostosowany i przygotowany do potrzeb dyscypliny oraz jej specyfiki ruchu piłkarza. Czyli tak jak nakazuje metodyka treningu. Coraz więcej akademii piłkarskich (nie tylko z najwyższego szczebla) decyduje się na włączenie w mikrocykl (czasem jako osobną jednostkę treningową)  zajęć z trenerem motorycznym. Wspólnie z nim sztab omawia obciążenia, które trener motoryczny opiniuje i sugeruje pewne ćwiczenia czy rozwiązania. Na tą chwilę jest to pewien standard na poziomie wyższych lig i kadr. Także orlicy i tramkarze uczą się właściwych wzorców ruchowych, poprawnej postawy ciała przy wykonywaniu ćwiczeń, zwiększają zakres ruchomości stawów. Następuje efektywna periodyzacja. Ćwiczenia w formie zabaw, wyścigów, opowieści ruchowych, przejście od form prostych do złożonych oraz odpowiednie rozłożenie ich w czasie pozwalają na odpowiednią systemowość. Praca treningowa oraz zadania przygotowane dla zawodników spełniają wymogi dyscypliny jaką jest piłka nożna, ten sam trening nie mógłby być efektywnie zastosowany u pływaków czy lekkoatletów w pełnej, zaawansowanej formie. Specjalizacja jest tutaj kluczowa.

3D891E8700000578-4250026-image-m-58_1487

ZASADA 4: PSYCHOEDUKACJA

Poprzez program Psychosportica pragniemy również wyjść z psychologią z dusznych sali wykładowych i wprowadzić ją na boisko. Przygotowane przez nas ćwiczenia praktyczne są stosowane jako integralna część jednostki treningowej, gdyż oprócz wdrażania danego aspektu mentalnego pozwalają na kształtowanie np. umiejętności technicznych, siły dynamicznej czy koordynacji ruchowej.

 

Dbamy o to aby nauczane przez nas umiejętności były jak najbardziej sprzężone z tym co dzieje się na każdym treningu. Zajęcia teoretyczne prowadzone są wyłącznie w grupach najstarszych przy czym ich czas nie pozwala na znudzenie i dekoncentrację (max 20 - 30 minut!) i są merytorycznie związane z ćwiczeniami praktycznymi oraz zadaniami domowymi. Jest to kolejny aspekt systemowości Psychospotica! Wszelkie prezentowane powyżej formy pracy mają jedną wspólną cechę... Są ciekawe dla odbiorcy, którym są dzieci. A o to przecież w sporcie młodzieżowym chodzi! 

27545243_1148598488605096_42165040495605

ZASADA 5: DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

bottom of page