top of page

Obóz sportowy, a poziom wewnętrznego poczucia kontroli u dzieci trenujących piłkę nożną.

Zaktualizowano: 21 sie 2019

Autor: Bartosz Zawidzki AWFiS Gdańsk1.1. WPROWADZENIE


1.1.1. Poczucie kontroli


LOC (locus of control), a więc poczucie (lokalizacja) kontroli, które traktowane jest jako wymiar osobowości, kształtuje się w wyniku doświadczenia indywidualnego jednostki. Jest to tok społecznego uczenia się, które jako pierwszy opisał J.B. Rotter (1966). Odgrywana ono bardzo istotną rolę w sterowaniu naszym zachowaniem. To stwierdzenie pozwala wnioskować, iż stwarzając odpowiednie warunki możliwym jest ukształtowanie w młodym człowieku pożądanej lokalizacji kontroli. W przypadku sportu, tą pożądaną lokalizacją będzie wewnętrzne poczucie kontroli, gdyż działania zawodników okazują się być bardziej skuteczne. Osoby te lepiej radzą sobie w sytuacjach problemowych, gdyż pozwalają im one na wykazanie się swoimi umiejętnościami. [1] Dokładniejsza analiza wpływu poczucia kontroli na efektywność sportowca znajduje się w rozdziale 2.

Wspomnianą sytuacją środowiskową, która może korzystnie wpływać na proces uwewnętrzniania kontroli jest obóz sportowy. W trakcie jego trwania młodzi zawodnicy mają okazję do sprawdzenia swoich możliwości, wiedzy i umiejętności, skuteczności w radzeniu sobie w sytuacjach problemowych oraz samodzielności. Oczywiście zakładając, że opiekunowie stwarzają atmosferę gratyfikującą nawet najmniejsze sukcesy dziecka w osiąganiu samodzielności, udzielając pozytywnych wzmocnień, o których wpływie również traktuje rozdział drugi.


1.1.2. Cel badania


Celem badania było sprawdzenie, czy obóz sportowy ma wpływ na rozwój poczucia kontroli u dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz jaki jest kierunek ewentualnych zmian. Potwierdziłoby to, bądź zaprzeczyło powszechnej opinii na temat wychowawczego aspektu obozów oraz umocniło je jako narzędzie w pracy z dziećmi nad procesem uwewnętrzniania poczucia kontroli. Z punktu widzenia szkoleniowego celem było wykazanie czy obóz może być traktowanych jako sposób na poprawę nie tylko cech motorycznych i technicznych ale także pożądanych cech osobowości, którą bez wątpienia jest LOC wewnętrzne.

Oprócz określenia wpływu obozu na wynik ogólny w teście poczucia kontroli, celem było również sprawdzenie istotnych różnic na skalach S - sukcesów oraz P – porażek, a przez to sprawdzenia, czy obóz sportowy może mieć wpływ na postrzeganie przez dzieci rzeczywistości pod kątem ich kontroli nad zdarzeniami pozytywnymi jak i negatywnymi.


1.1.3 Pytania badawcze


1. Czy obóz sportowy ma wpływ na osobowość dzieci, a w szczególności na ich poczucie kontroli?

2. Czy obóz sportowy ma wpływ na sposób postrzegania odnoszonych sukcesów?

3. Czy obóz sportowy ma wpływ na sposób postrzegania odnoszonych porażek?


1.1.3. Hipotezy badawcze